Xét tuyển viên chức năm 2018

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

 

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN: 07 người (Chi tiết theo Bảng Nhu cầu tuyển viên chức năm 2018 đính kèm):

1. Vị trí thuộc Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp: 02 Nhân viên Nam.

2. Vi trí thuộc Bộ phận kế toán: 01 nữ Kế toán.

3. Vị trí thuộc Bộ phận việc làm: 01 nhân viên Nam.

4. Vị trí thuộc Bộ phận Hành chính: 01 nhân viên Nữ.

5. Vị trí thuộc Bộ phận Đào tạo: 01 nhân viên Nam và 01 nhân viên Nữ.

Bảng Nhu cầu tuyển viên chức năm 2018

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1.  Có quốc tịch Việt Nam.

2.  Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3.  Có đơn đăng ký dự tuyển.

4.  Có lý lịch rõ ràng.

5.  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6.  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b)  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-   Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.  Hồ sơ, thời gian và địa đểm đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ

-  Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

-  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-  Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

-  Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu. Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email)

-  03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh kích cỡ 4x6.

Không hoàn trả hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

2.   Thời gian nhận hồ sơ

Từ 23/4/2018 đến 27/5/2018 (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu)

3.   Địa điểm nộp hồ sơ

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.3823.2573.

IV.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1.  Hình thức: Xét tuyển.

2.  Nội dung xét tuyển

2.1   Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2.2   Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a)   Nội dung phỏng vấn 

-  Kiến thức chung về Luật Viên chức.

-  Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

b)  Hình thức phỏng vấn kiểm tra sát hạch: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định cụ thể

2.3   Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

  Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Sau khi tổ chức sơ tuyển, Trung tâm sẽ thông báo danh sách đủ điều kiện tham dự xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển cụ thể đến các thí sinh qua email.

  Trung tâm Thông báo đến thí sinh về xét tuyển viên chức năm 2018 để biết và thực hiện ./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

 

Thông tin đào tạo