Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu dây chun (10/12/2016)

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu dây chun (rubber band), doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu xin liên hệ với Thương vụ tại Istanbul.

Loại: 40 mm, 60 mm, 70 mm, 180 mm

Số lượng nhập khẩu: 6 công-ten-nơ 20FT mỗi năm.

Địa chỉ liên hệ

Trade Office
S.R. Vietnam Embassy in Turkey
 
Address: Hattat Halim sokak, No. 6, Daire 3, Gayrettepe, 
Besiktas, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 267 3668
Fax: +90 212 267 4988
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ