Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may giày dép từ Anh năm 2009 và tính đến tháng 7 năm 2012

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may giày dép từ thị trường Anh trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 7 năm 2012 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

 

Doanh nghiệp vui lòng tải file đính kèm tại đây: