Công ty: CÔNG TY TNHH SANYO SEI SAKUSHO VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 19 , KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: ssvn-ddhuan@hcm.vnn.vn
Phone: 37700690 - 37701689
Fax: 37700688
Website: