Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM
Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà TTC, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM.
Email: renesas@rvc.renesas.com
Phone: 37700255
Fax: 37700249
Website: