Công ty: CÔNG TY TNHH NIDEC TOSOK VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 16, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37700026 - 37700027 - 37700028 - 37700029 - 37700030
Fax: 37700024
Website: