Công ty: CÔNG TY TNHH M.K SCIENCE VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 15, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: mksv@mksv.com.vn
Phone: 37700241-37700242
Fax: 37700243
Website: