Công ty: CÔNG TY TNHH FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Đường 16, 19 KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37701093 - 37701094 - 37701095
Fax: 37701003 - 37701097
Website: