Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ (EMEC) - KCN Tân Bình
Địa chỉ: Lô III 19 cụm 4, đường số 13 Nhóm CN III, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Email: ctcpdiencoloc@hcm.vnn.vn
Phone: 38155241 - 38155242
Fax: 8647429 - 38151488
Website: