Công ty: CÔNG TY TNHH SUNG SHIN (VIỆT NAM)
Địa chỉ: 112-113-114, KCX Linh Trung I, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Email: ricky_jung@sungshinvn.com
Phone: 38974198 - 38974199
Fax: 38974197
Website: