Công ty: CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Đường D, KCX Linh Trung I, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Email:
Phone: 38975025 - 38975027
Fax: 38974987
Website: