Công ty: CÔNG TY TNHH DAE YUN VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường B, KCX Linh Trung I, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Email: daeyun-vn@hcm.fpt.vn
Phone: 8962721 - 8962722
Fax: 8962719
Website: