Công ty: CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL A (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Đường 2, KCX Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, QuậnThủ Đức, Tp.HCM
Email: kj-hoa@freetrend-vn.com
Phone: 37290499 - 37290500 - 37290503
Fax: 8974987
Website: