Công ty: CÔNG TY TM & SX TRƯỜNG LỢI
Địa chỉ: đường A - KCN Bình Chiểu - Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Email:
Phone: 8974572
Fax: 8974573
Website: