Công ty: CÔNG TY TNHH LECIEN (VN)
Địa chỉ: Đường 8 , KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email:
Phone: 37701971
Fax: 37701970
Website: