Công ty: CÔNG TY TNHH I.G.M
Địa chỉ: Đường 19 KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: office@igm-co.com
Phone: 37701306 - 37701307 - 37701308
Fax: 37701733
Website: