Công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOẰNG VIỆT
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37701128 - 37701129 - 37701130 - 37701131
Fax: 37701132
Website: