Công ty: CÔNG TY TNHH GUNZE VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 10, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: gv-somu@hcm.vnn..vn
Phone: 37701317 - 37701318
Fax: 37701104
Website: