Công ty: CÔNG TY TNHH CCH TOP (VN)
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37700351- 37700352 - 37700353
Fax: 37700691
Website: