Công ty: CÔNG TY TNHH NISSEY VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 14, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: nissey_office@nisseyvn.com.vn
Phone: 37701920 - 37701921 - 37701923
Fax: 37701924
Website: