Công ty: CÔNG TY TNHH MK SEIKO (VN)
Địa chỉ: Đường 14, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: mkvn@hcm.vnn.vn
Phone: 37701140 - 37701141 - 37701846
Fax: 37701142
Website: