Công ty: CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIETNAM
Địa chỉ: Đường 12,KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM.
Email: thoi@kyoshin.com.vn
Phone: 37700470 - 37701925 - 37701416
Fax: 37701925 - 37701415
Website: