Công ty: CÔNG TY TNHH INOX SAIGON BENZE
Địa chỉ: Đường 10, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: saigonbenz@hcm.vnn.vn
Phone: 37701738-37701739
Fax: 37701163
Website: