Công ty: CÔNG TY TNHH CX TECHNOLOGY (VN)
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email:
Phone: 37701025 - 37701026
Fax: 37701636
Website: