Công ty: CÔNG TY TNHH L.S.PACK
Địa chỉ: Lô A 2-2, KCN Tây Bắc Củ Chi, H.Củ Chi, Tp.HCM
Email: sales@lspack.com.vn
Phone: 38924670
Fax: 38924671
Website: www.lspack.com.vn