Công ty: CÔNG TY TNHH VISING PACK
Địa chỉ: Lô C10/I, đường 2F, Khu C KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, Tp.HCM
Email: visingpack@bdvn.vnd.net
Phone: 37653381 - 37653386
Fax: 37653380
Website: www.visingpack.com