Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN VĨNH HƯNG
Địa chỉ: 930C6 Loâ F, đường C, KCN Cát Lái 2, Q.2, TP.HCM
Email:
Phone: 7421169 - 7421170 - 7421104
Fax: 7421120
Website: