Công ty: Công Ty Cổ Phần Cát Lợi
Địa chỉ: 934D2, đường D, KCN Cát Lái, Q.2, Tp.HCM
Email: 7420923
Phone: 7421118 - 7421124
Fax:
Website: