Công ty: CÔNG TY TNHH MATAI (VIỆT NAM)
Địa chỉ: KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email: matai-vietnam@hcm.vnn.vn
Phone: 377013773 - 377013774
Fax: 377013775
Website: