Công ty: GIA PHÚ GIA PHU PACKING CO., LTD
Địa chỉ: Đường số 1, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email: giaphu@unet.vnnews.com
Phone: 37701045 - 37701046 - 37701047
Fax: 37701236
Website: