Công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP - OPTO
Địa chỉ: Đường 22 - KCX Tân Thuận - Q.7, Tp.HCM.
Email: topoptotec@hcm.vnn.vn
Phone: 37700402 - 37700405 - 37700304 -
Fax: 37700307
Website: