Công ty: CÔNG TY TNHH SCIENTEX POLIMER VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 10, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: spvoffice@hcm.vnn.vn
Phone: 37701082-37701083
Fax: 37701084
Website: