Công ty: CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường 19, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email:
Phone: 37701320
Fax: 37701640
Website: