Công ty: CÔNG TY TNHH NEW LONDON - VN
Địa chỉ: Đường 16, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email:
Phone: 37700593
Fax: 37700592
Website: