Công ty: CÔNG TY TNHH MANNEQUINS ĐÔNG Á
Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email:
Phone: 37700479 - 37700481- 37700485
Fax: 37701493
Website: