Công ty: CÔNG TY TNHH KAKUSHO METAL VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 19, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM.
Email:
Phone: 37700665 - 37700667 - 37700668
Fax: 37700669
Website: