Công ty: CÔNG TY TNHH INNOVA
Địa chỉ: Đường số 1, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM.
Email: catchwell@vnn.vn
Phone: 37700165
Fax: 37700166
Website: