Công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KCX TÂN THUẬN
Địa chỉ: Đường Tân Thuận , KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: dichvukcxtt@hcm.vnn.vn
Phone: 37701259 - 377013779 - 37701880
Fax: 37701658
Website: