Công ty: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM BENSIA
Địa chỉ: Đường 10 , KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: bensia@hcm.vnn.vn
Phone: 37700097-37700175
Fax: 37700176
Website: