Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Địa chỉ: Lô C64/II đường 8, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Email:
Phone: 37654160
Fax: 37654161
Website: