Công ty: CÔNG TY TNHH JAVI
Địa chỉ: Lô IIIB đường 5, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Email:
Phone: 54281362
Fax: 54280961
Website: