Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: B52-B53-B54/I đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM
Email: bongbachtuyet@vnn.vn
Phone: 39744012 -39744024 - 37652514
Fax: 39744013
Website: