Công ty: DNTN HỮU TRÍ GIA
Địa chỉ: Lô B-3A, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM
Email:
Phone: 37661590 - 38350870
Fax: 37661589
Website: