Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI (CHI NHÁNH
Địa chỉ: Lô H30 Đường số1-KCN Lê Minh Xuân-Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Email: hacisco@hn.vnn.vn
Phone: 37660261- 37661194
Fax: 37661194
Website: