Công ty: CÔNGTY TNHH HWATA VINA
Địa chỉ: Lô II-1 cụm 1, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Email: info@hwatavina.com
Phone: 38162587
Fax: 38162580
Website: