Công ty: CÔNG TY TNHH MEKELONG VN
Địa chỉ: Đường 12 , KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: mekelong@mekelong.com.vn
Phone: 37700058 - 37700059
Fax: 37700057
Website: