Công ty: CÔNG TY TNHH HATCHANDO VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 15, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Email: hcdvn@hcm.fpt.vn
Phone: 37701918 - 37701919
Fax: 37701050
Website: