Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẾ LĨNH
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email:
Phone: 37700445 - 37700446 - 37700447
Fax: 37701958
Website: