Công ty: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC
Địa chỉ: Đường 10, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: office@asuzacfoods.com.vn
Phone: 37701457 - 37701458
Fax: 37701020
Website: www.asuzacfoods.com.vn