Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ KHAI THÁC T
Địa chỉ: Lô III 9A cụm 3, đường số 12 Nhóm CN III, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Email:
Phone: 38155273
Fax: 38152213 - 38155274
Website: